Ηλιοστέγη

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Στεγών

Η ηλιοστέγη αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού και την κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων στέγης που παρέχεται από την  INET Energy Α.Ε, σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες.

Η INET Energy Α.Ε (Innovative Energy Technologies Α.Ε), με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται για πολλά χρόνια στους χώρους του σχεδιασμού και της κατασκευής ηλιακών εγκαταστάσεων, τα μη συνδεδεμένα στο δίκτυο ηλιακά συστήματα, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και τα νέα υλικά φωτοβολταϊκών.

Την τελευταία  δεκαπενταετία η Inet Energy Α.Ε είναι ενεργή στους τομείς του Σχεδιασμού έργου, της Προμήθειας υλικών και της Κατασκευής (Engineering, Procurement and Construction-EPC) κατασκευάζοντας πληθώρα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, από μικρά συστήματα σε στέγες ισχύος μερικών kW, μέχρι μεγάλα επίγεια συστήματα στην κλίμακα ισχύος των MW.

Διαθέτοντας άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, μεγάλο δίκτυο συνεργατών, τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και με την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τόσο στον τομέα της ανάπτυξης των έργων όσο και σε εκείνον της Λειτουργίας και Συντήρησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.