Φ/Β σταθμός 100 kW

Περιγραφή έργου

Εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 100 kW στην Πελοπόννησο

Στοιχεία

  • Πελάτης: Ιδιώτης
  • Θέση: Πελοπόννησος
  • Κατηγορία: Φ/Β Σταθμός
  • Τύπος: Παραγωγός ΑΠΕ

Συνεργάτες

  • Art-Director:
  • Designer:
  • Developer:
  • Manager: