Εμπορικό Φ/Β σύστημα 10 kW

Περιγραφή έργου

Εγκατάσταση εμπορικού Φ/Β συστήματος  ισχύος 10 kW στην ταράτσα της επιχείρησης

Στοιχεία

  • Πελάτης: Επιχείρηση
  • Θέση: Πελοπόννησος
  • Κατηγορία: Φ/Β Εμπορικό
  • Τύπος οροφής: Ταράτσα