Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

Η εταιρία δραστηριοποιείται ευρύτατα στα φωτοβολταϊκά συστήματα εδάφους, κυρίως στην κλίμακα 100kW έως 5MW.