Οικιακά συστήματα αυτοπαραγωγής

Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων net metering οι οικιακοί καταναλωτές θα δουν άμεση μείωση του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Μάλιστα το όφελος από την εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού αυξάνεται όσο αυξάνεται και η τιμολόγηση της ενέργειας από τους παρόχους και ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης μειώνεται.

Με τιμές 0,18€/kWh ο χρόνος απόσβεσης κυμαίνεται από 4 έως 8 έτη, ανάλογα με την κατανάλωση.