Εμπορικά συστήματα αυτοπαραγωγής

Οι εμπορικοί καταναλωτές που συνήθως χαρακτηρίζονται από υψηλές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να μειώσουν άμεσα το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εγκαθιστώντας φωτοβολταικά συστήματα και εφαρμόζοντας τον ενεργειακό συμψηφισμό( net-metering), παράγοντας οι ίδιοι σημαντικό μέρος της ενέργειας που θα καταναλώσουν.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης υπολογίζεται σε 3 έως 5 έτη.