Βιομηχανικά συστήματα αυτοπαραγωγής

Οι βιομηχανικοί καταναλωτές χαρακτηρίζονται από υψηλές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να μειώσουν άμεσα το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εγκαθιστώντας φωτοβολταικά συστήματα και εφαρμόζοντας τον ενεργειακό συμψηφισμό( net-metering), παράγοντας οι ίδιοι σημαντικό μέρος της ενέργειας που θα καταναλώσουν.