Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούνται από φωτοβολταϊκά πάνελ, αντιστροφείς (inverters) και μπαταρίες.

Τα συστήματα αυτά είναι μη διασυνδεδεμένα με το δίκτυο.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται τροφοδοτεί τις καταναλώσεις και σε περιπτώσεις πλεονάσματος φορτίζει τις μπαταρίες του συστήματος ώστε αυτές να τροφοδοτήσουν τα φορτία σε συνθήκες έλλειψης ηλιοφάνειας όπως τη νύχτα ή σε συνθήκες συννεφιάς.