Εμπορικό
net-metering 9,72 kW

Περιγραφή έργου Εγκατάσταση εμπορικού συστήματος net-metering 9,72 kW σε στέγη επιχείρησης στο Παράλιο Άστρος Στοιχεία Πελάτης: Επιχείρηση Θέση: Παράλιο Άστρος Κατηγορία: Φ/Β Εμπορικό Τύπος οροφής: Κεραμοσκεπή

Φ/Β σύστημα 10 kW

Περιγραφή έργου Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 10 kW σε κτίριο γραφείων στο κέντρο της Αθήνας Στοιχεία Πελάτης: Ιδιώτης Θέση: Αθήνα Κατηγορία: Φ/Β στέγης Τύπος οροφής: Ταράτσα
φωτοβολταϊκό σε στέγη

Εμπορικό Φ/Β σύστημα 10 kW

Περιγραφή έργου Εγκατάσταση εμπορικού Φ/Β συστήματος ισχύος 10 kW σε στέγη επιχείρησης στην Πελοπόννησο Στοιχεία Πελάτης: Επιχείρηση Θέση: Πελοπόννησος Κατηγορία: Φ/Β Εμπορικό Τύπος οροφής: Μεταλλική οροφή

Εμπορικό Φ/Β σύστημα 10 kW

Περιγραφή έργου Εγκατάσταση εμπορικού Φ/Β συστήματος  ισχύος 10 kW στην ταράτσα της επιχείρησης Στοιχεία Πελάτης: Επιχείρηση Θέση: Πελοπόννησος Κατηγορία: Φ/Β Εμπορικό Τύπος οροφής: Ταράτσα